Polonijka - POLSKA SZKOŁA ON-LINE

dla dzieci w wieku 5 - 15 lat.

Z nami znajdziesz

WSPÓLNY

język!


Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka


Pogłębiamy wiedzę o kraju ojczystym


Pomagamy w bezstresowym powrocie do Polski